​PGS /PGD چیست؟

Preimplantation genetic diagnosis) PGD) یا تشخیص پیش از لانه گزینی یک فن آوری نوین تولید مثلی است که در مراکز ناباروری برای شناسایی نقایص ژنتیکی در جنین ایجاد شده از طریق IVF قبل از لانه گزینی انجام می شود در این فن آوری بر روی سلول های رویان آزمایش های ژنتیکی به منظور انتخاب بهترین رویان جهت لانه گزینی و ادامه بارداری انجام می شود. زمانی که یکی از والدین یا هردوی والدین دارای اختلال ژنتیکی شناخته شده هستند، از PGD به منظور شناسایی رویان های دارای اختلال ژنتیکی استفاده می شود و به این وسیله از انتقال ژن های معیوب به فرزندان جلوگیری می شود. در مقابل از روش  Preimplantation Genetic Screening)  PGS) یا غربالگری پیش از لانه گزینی برای بررسی آنوپلوئیدی در رویان های حاصل از پدر و مادر استفاده می شود.

انجام آزمایش های ژنتیکی پیش از لانه گزینی می تواند به کاهش معضل ختم بارداری نامطلوب (در جنین های با مشکلات ژنتیکی و کروموزومی) که توسط آمنیوسنتز و یا نمونه گیری از پرزهای کوریونی تشخیص داده می شوند کمک کند.

چه زوج هایی کاندید انجام PGD می باشند؟؟

  • زوج های با سابقه بیماری های وابسته به  X در خانواده
  • ناقلین بیماری های اتوزوم مغلوب و غالب
  • زوج های با ترانسلوکاسیون کروموزوم که می تواند باعث شکست لانه گزینی، سقط مکرر، مشکلات ذهنی و فیزیکی فرزندان شود.


چه زوج هایی کاندید انجام PGS می باشند؟

  • بانوان دارای سن 35 سال سن یا بیشتر
  • زوج های دارای  سابقه شکست مکرر IVF (3بار یا بیشتر)
  • اختلالات شدید ناباروری با فاکتور مردانه

در مرکز ناباروری به وسیله PGD و PGS تعیین جنسیت جنین نیز قابل انجام است. از این ویژگی به ویژه در تشخیص بیماری های وابسته به جنین مثل هموفیلی استفاده می شود

فرایند PGD و PGS :

ابتدا باید IVF انجام شود. به این منظور تحریک تخمدان ها به منظور تولید تخمک های متعدد انجام میشود. پس پانکچر صورت گرفته و تخمک ها خارج می شود. اسپرم ها بوسیله خود ارضاییی تهیه شده و لقاح آزمایشگاهی انجام می شود.

حدودا 3 روز پس از لقاح، هنگامی که رویان ها به طور معمول در مرحله 6 تا 10 سلولی قرار دارند، می توان از رویان ها بیوپسی انجام داد

یک الی دو بلاستومر از هر رویان خارج شده و هر 24 کروموزوم (22 کروموزوم اتوزوم و 2 کروموزم جنسی) مورد بررسی قرار می گیرند. انجام آزمایش های ژنتیکی و آنوپلوئیدی می تواند طی 24 ساعت بعد از بیوپسی صورت بگیرد

بعد از انجام بیوپسی انتقال رویان های سالم به رحم 4 الی 5 روز بعد امکان پذیر است. رویان های با اختلالات ژنتیکی و کروموزومی  با اطلاع و اجازه والدین از بین می روند.

کلیه خدمات مربوط به ناباروری و درمان آن در مرکز تخصصی مام با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا ارائه می گردد و شما عزیزان می توانید جهت بهره مندی از این خدمات با تعیین وقت قبلی به این مرکز مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42500-021تماس حاصل فرمایید.