کلینیک مشاوره غدد 

از آنجا که بیماریهای غدد درون ریز در بسیاری از موارد با اختلالات باروری همراه است ، ارزیابی آندوکرین بیماران قبل از اقدام به بارداری یا شروع سیکلهای درمانی ناباروری ضروری به نظر می رسد.در کلینیک غدد مرکز مام  بیمارانی که سابقه بیماریهای غدد را از قبل داشته یا به تازگی شناخته شده اند، از کلینیک های ناباروری یا کلینیک مراقبت بارداری برای درمان و پیگیری ارجاع می شوند و پس از کنترل بیماری غدد ، بیماران مجوز ورود به سیکلهای درمانی را خواهند گرفت . بدلیل ماهیت مزمن این بیماریها، اغلب بیماران برای مدت طولانی و در زمان بارداری و پس از آن نیز به مراجعات مکرر با فواصل تعیین شده از سوی پزشک دارند.

غدد مترشحه داخلی که اختلال عملکرد آنها منجر به اختلالات باروری می شود شامل غده هیپوفیز ، تیروئید ، غدد فوق کلیوی و غدد جنسی می باشد:

غده هیپوفیز غده کوچکی در زیر مغز است و هومون های متعددی را ترشح می نماید.از مهمترین هورمون های این غده که با اختلالات باروری همراه است می توان به پرولاکتین (هورمون ترشح کننده شیر) و هورمون های محرک غدد جنسی اشاره کرد. بعنوان مثال در اثر برخی توده های هیپوفیز ممکن است هورمون پرولاکتین بیش از حد ترشح شود و سبب اختلالات قاعدگی ، ترشح شیر در زنان و ناباروری و اختلالات جنسی در مردان گردد.همچنین کاهش و یا عدم ترشح هورمون های محرک غدد جنسی از این غده با تاخیر و یا  قطع قاعدگی ، ناباروری در هر دو جنس را همراه است.

غده تیروئید در گردن در جلوی نای قرار گرفته است. هورمونهای تیروئید نقش بسیار مهمی در تمایز سلول ها و سوخت و ساز بدن ، اختلالات باروری و سقط ایفا می کند. بیماری های شایع تیروئید شامل کم کاری تیروئید- پرکاری تیروئید و گواتر های ساده و گره ای می باشند.

غدد فوق کلیوی  دو غده کوچک بالای کلیه ها قرار دارند و هورمونهای متعددی ترشح می کنند که سبب فشار خون و تنظیم پاسخ های ایمنی و بروز صفات ثانویه جنسی و تنظیم سوخت و ساز بدن می شوند.

غدد جنسی در زنان تخمدانها و در مردان بیضه ها می باشند که هورمون های زنانه و مردانه رادر هر دو جنس ترشح می کنند و مسئول بروز صفات ثانویه جنسی، بلوغ و باروری می باشند. از بیماری های شایع آن کمبود هورمون های جنسی ثانویه به کاهش عملکرد آنها و افزایش ترشح هورمون های جنسی مردانه در زنان که با علائم اختلالات قاعدگی و ناباروری بروز موهای زاید یا طاسی به فرم مردانه در زنان و آکنه های مقاوم به درمان است.

از بیماری های دیگر مربوط به این کلینیک بیماری های متابولیک مانند اختلالات قند خون ( دیابت نوع 1 و 2 و دیابت بارداری) اختلالات چربی خون و چاقی و بیماری های متابولیک استخوان (پوکی استخوان) و اختلالات تنظیم کلسیم و فسفر و ویتامین می باشد.