میزان درصد موفقیت

مهم ترین معیار سنجش عملکرد تمامی مراکز ناباروری در دنیا شاخص نرخ باروری (Success Rate) است. منظور از نرخ باروری، نسبت تعداد عمل های IVF که به تولد فرزند منتهی شده، به کل اعمال IVF انجام شده می باشد. مرکز ناباروری مام با الگوبرداری از مرکز ناباروری کلرادو  (CCRM) که بالاترین نرخ باروری را در تمام مراکز ناباروری دنیا (65%) دارد، طراحی و اجرا شده است. بدین منظور مطالعه گسترده ای بر روی عوامل موفقیت صورت گرفته و اجزای آن با حساسیت بسیار بالایی در مرکز اجرا شده که درصد موفقیت مرکز مام را به بالای 55% درصد رسانده است. مهم ترین این عوامل در ذیل به صورت مختصر شرح داده شده است:

طراحی و اجرای اتاق جنین شناسی بر اساس کلین روم کلاس B  و اتاق های عمل  IVFبر اساس کلین روم کلاس  C

استفاده از 8 لایه فیلتر برای حذف ذرات معلق در هوای اتاق جینن شناسی و اندرولوژی به خصوص ذرات Volatile Organic Component   که برای جنین ضررهای زیادی به همراه دارد.

استفاده از بروزترین تجهیزات در بخش های جینن شناسی، آندرولوژی، اتاق عمل و رادیولوژی که در مراحل IVF به صورت مستقیم تاثیرگذار می باشند.

استفاده از بروزترین تجهیزات و نرم افزارهای Building Management System برای کنترل گاز انکوباتورها و نیز کنترل فشار، رطوبت و دمای هوای اتاق های جنین شناسی، اندرولوژی و اتاق عمل IVF

استقرار سیستم کنترل کیفی و تضمین کیفیت جهت به حداقل رساندن خطا و اصلاح مشکلات و همچنین یکسان سازی پروتکل ها در پزشکان

ارائه به روزترین خدمات ژنتیک پزشکی جهت تشخیص مناسب ترین روش درمانی و نیز انتخاب جنین مناسب برای بالا بردن احتمال باروری و سلامت جنین

ارائه خدمات به خانواده بر اساس محوریت روان شناختی

به علت آسیب پذیری مراجعه کنندگان این مراکز، سلامت روانی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش درصد موفقیت بارداری می باشد که این موضوع در تک تک عناصر درمان از نحوه طراحی ساختمان تا آموزش رفتاری پرسنل رعایت شده است.