میزان درصد موفقیت

مهمترین معیار سنجش عملکرد تمامی مراکز ناباروری در دنیا شاخص نرخ باروری (Success Rate) است، منظور از نرخ باروری، نسبت تعداد اعمال IVF که به تولد فرزند منتهی شده  به کل اعمال IVF انجام شده می باشد. مرکز ناباروری مام با الگو برداری از مرکز ناباروری کلرادو  (CCRM) که بالاترین نرخ باروری را در تمام مراکز ناباروری دنیا (65%) دارد طراحی و اجرا شده است. بدین منظور مطالعه گسترده ای بر روی اجزا عامل موفقیت صورت گرفت و اجزای ان با حسایت بسیار بالایی در مرکز اجرا شده که درصد موفقیت مرکز مام را به 55% درصد رسانده است مهمترین ان ها در ذیل به صورت مختصر شرح داده میشود.

  • طراحی و اجرای اتاق جنین شناسی بر اساس کلین روم کلاس B  و اتاق های عمل  IVFبر اساس کلین روم کلاس C
  • استفاده از 8 لایه فیلتری برای حذف ذرات معلق در هوای اتاق جینن شناسی و اندرولوژی به خصوص ذرات volatile organic component  که بسیار برای جنین مضر میباشد
  • استفاده از بروزترین تجهیزات در جینن شناسی و اندرولوژی و اتاق عمل و رادیولوژی که در مراحل IVF به صورت مستقیم تاثیرگذار میباشد
  • استفاده از بروز ترین تجهیزات و نرم افزارهای building management system    برای کنترل گازهای انکوباتورها، فشار و رطوبت و دما هوای اتاق جنین شناسی، اندرولوژی و اتاق عمل IVF
  •  استقرار سیستم کنترل کیفی و تضمین کیفیت برای به حداقل رساندن خطا و اصلاح مشکلات و یکسان سازی پروتوکول ها در پزشکان 
  • ارائه به روز ترین خدمات ژنتیک پزشکی  جهت تشخیص در درمان و انتخاب جنین مناسب برای افزایش احتمال بارداری و سلامت جنین
  • ارائه خدمات به خانواده بر اساس محوریت روان شناختی:

  به علت اسیب پذیری این مراجعه کنندگان سلامت روانی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش درصد موفقیت بارداری میبشاد که این موضوع در تک تک عنصر درمان از طراحی ساختمان تا اموزش  رفتاری پرسنل رعایت شده است.