×
مورفولوژی یا شکل طبیعی اسپرم

مورفولوژی یا شکل طبیعی اسپرم

  مورفولوژی اسپرم اصطلاحی برای بحث در مورد اندازه و شکل اسپرم می باشد. 

اسپرم  طبیعی باید یک سر بیضی شکل با یک کلاهک و یک دم سالم داشته باشد. در مورفولوژی غیر طبیعی، اسپرم ممکن است سر بسیار بزرگ یا کوچک داشته باشد یا در برخی موارد دو سر باشد. برخی از اسپرم های غیر طبیعی دو دم دارند یا دمشان فنری شکل است.

 بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی برای  تحقق بارداری نیاز است حداقل چهاردرصد کل اسپرم ها  مورفولوژی و شکل طبیعی داشته باشند.

داشتن اسپرم سالم با شکل و اندازه‌ی مناسب شانس باروری را افزایش می دهد زیرا مسائل مربوط به مورفولوژی اسپرم بر حرکت اسپرم نیز تاثیر می گذارد، بدین معنی که اسپرم های با شکل غیرطبیعی به خوبی و یا به طور مؤثر حرکت نمی کنند. علاوه بر این، شکل غیر طبیعی اسپرم می تواند منجر به افزایش احتمال نقایص جنینی و کاهش سلامت آن گردد. لازم به ذکر است برای باروری مطلوب در مردان علاوه بر مورفولوژی اسپرم، فاکتورهای دیگری مانند حرکت اسپرم و تعداد اسپرم نیز باید در میزان طبیعی باشد.

 سه علت شایع در مورفولوژی و شکل غیر طبیعی اسپرم به شرح زیر می باشد:

-عوامل ژنتیکی؛

-قرار گرفتن در معرض مواد سمی؛

-دمای بالای بیضه؛

مورفولوژی یا شکل غیر طبیعی اسپرم با علل ژنتیکی قابل درمان نیستند. اما مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم مرتبط با مواد سمی و افزایش دمای بیضه ها را می توان با تغییر آن عامل و تغییر سبک زندگی بهبود داد.

به طور کلی راه های درمان مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم شامل موارد زیر است :

اجتناب از در معرض قرار گرفتن با مواد شیمیایی و سمی نظیر مواد مورد استفاده در تمیزسازی و چاپ، سموم کشاورزی و فلزات سنگین؛

ترک سیگار و الکل؛                                                                                           

اجتناب از سونا یا قرار دادن لپ تاپ روی پاها و درمان واریکوسل احتمالی به منظور کاهش دمای بیضه؛  

بهبود سبک زندگی، داشتن وزن طبیعی، تغذیه‌ی مناسب، ورزش های سبک و آرامش؛

درمان پزشکی که شامل درمان های دارویی با مکمل های ویتامینه یا داروهای هورمونی است؛

در مرحله آخر استفاده ازروش های کمک باروری.

                                                                       

                                                

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید