بانک اسپرم

بانک اسپرم با هدف ذخیره‌سازی اسپرم‌ها به‌عنوان یکی از فناوری‌های درمانی بروز برای آقایانی که به هر دلیلی لازم است قدرت باروری‌شان حفظ شود در نظر گرفته می‌شود. این روش در شرایط ویژه مانند شیمی درمانی به مردان کمک می کند تا اسپرم‌های خود را در شرایطی مناسب ذخیره نموده تا در آینده برای پدر شدن از آن‌ها استفاده نمایند.  مرکز باروری و درمان ناباروری مام با بهره‌گیری از تجهیزات به روز و متخصصین توانمند و آشنا به علم روز، بانک اسپرم را راه‌اندازی نموده تا پاسخگوی نیاز مراجعین محترم در این حوزه باشد.​