انجماد بافت تخمدان

در مواردی که خانم مبتلا به سرطان بایستی هر چه زودتر درمان خود را شروع کند و زمان کافی برای استفاده از داروهای تحریک تخمک گذاری و فریز تخمک ندارد، تحت یک جراحی تهاجمی کوچک بخشی از بافت تخمدان خارج میشود که حاوی تعدادی تخمک نابالغ اماده اوولاسیون می باشد و در اینده قابل استفاده می باشند بعد از اتمام درمان سرطان و بهبود بیمار می توان بافت را دوباره پیوند زد تا باروری بیمار احیا شود