×
مراقبت های دوران بارداری

همه چیز درباره ی مراقبت های دوران بارداری

در صورت داشتن یک بارداری طبیعی و کم‌خطر، هشت مراقبت در بارداری و ویزیت برای شما کافی خواهد بود. در تمامی مراقبت های بارداری یک شرح حال از وضعیت فعلی شما گرفته می‌شود، معاینات لازم انجام و آزمایش‌های مخصوص هر هفته‌ی بارداری درخواست می‌شود. آموزش‌های لازم برای مراقبت های بارداری به شما داده می‌شود. دارو یا ویتامین مورد نیاز شما تجویز و برای مراقبت بعدی به شما وقت داده می‌شود.
در ادامه، مراقبت های بارداری به تفکیک موارد انجام شده در هر مراقبت آورده می‌شوند. این موارد شامل مصاحبه‌ها، معاینات، آزمایش‌ها، مشاوره‌ها، مکمل‌های دارویی و واکسن‌های مورد نیاز در هر مراقبت در بارداری است که با آوردن جزئیات ذکر می‌شوند.


مراقبت های هفته به هفته دوران بارداری

در این قسمت در ارتباط با مراقبت های هفته به هفته دوران بارداری و نیز اهمیت مراقبت های بارداری صحبت شده است:

مراقبت اول (هفته‌ی ششم تا دهم بارداری)

-    مصاحبه و تشكيل يا بررسي پرونده: مشخصات و شرح حال، وضعيت بارداری فعلي، تعيين سن بارداری، مصرف مکمل‌ها و گروه‌های غذایي، سابقه‌ی بارداری و زایمان قبلي، بيماری و ناهنجاری، اختلالات رواني و اختلالات ژنتيکي، همسرآزاری، رفتارهای پر خطر، اعتياد، مصرف سيگار و الکل، شکایت‌های شایع و علائم خطر، تروما، آخرین روش پيشگيری از بارداری و تعیین EDC و LMP، انجام سونوگرافي در صورت نياز؛
-    معاينه‌ی باليني: اندازه‌گيری قد و وزن، BMI  (تعیین نمایه توده‌ی بدني) و ترسيم منحني وزن‌گيری، علائم حياتي، حال عمومي، معاینه‌ی فيزیکي (قلب، تيروئيد، ریه، پستان و غیره)، دهان و دندان، معاینه‌ی واژن و لگن؛
-    انجام آزمايش‌ها يا بررسي‌هاي تكميلي:  HBSAg HIV, ) CBC, BG, Rh, U/A, U/C, Creaدر صورت نياز)، نوبت اول كومبس غيرمستقيم،  VDRL  (در رفتارهای پرخطر)،  CT (در مادر در معرض خطر دیابت، فشار خون و PCO مزمن)، پيشنهاد برای غربالگری تریزومي؛
-    آموزش و مشاوره: بهداشت فردی و روان، بهداشت جنسي، بهداشت دهان و دندان، تغذیه در بارداری، مکمل‌های دارویي، عدم مصرف سر خود داروها، مواد مخدر، داروی مخدر، سيگار و دخانيات، الکل، علائم خطر، شکایت‌های شایع، مشاوره و توصيه برای غربالگری بيماری‌های كروموزومي، تاریخ مراجعه‌ی بعدی، معرفي كلاس‌های آمادگي برای زایمان؛
-    مکمل دارویی: مكمل دارويي اسيدفوليک (از ابتدای بارداری تا پایان بارداری) روزانه به ميزان 400 ميکروگرم و در بارداری‌های با سابقه‌ی ناهنجاری عصبي به ميزان 4 ميلی‌گرم؛
-    ایمن‌سازی: توأم و واكسن آنفلوآنزا (در صورت نياز).
 

مراقبت دوم (هفته‌ی شانزدهم تا بیستم)

-    مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده: بررسي پرونده و آشنایي با وضعيت مادر، شکایت‌های شایع (با تأكيد بر سر درد، تنگي نفس همراه با سرفه و خلط)، علائم خطر، تعيين سن بارداری، اختلالات رواني، همسرآزاری، مصرف مکمل‌ها و گروه‌های غذایي، حركت جنين، تروما؛
-    معاینه‌ی بالینی: اندازه‌گيری وزن و ترسيم منحني وزن‌گيری، علائم حياتي، ارتفاع رحم، حال عمومي، معاینه‌ی چشم، اندام‌ها و صورت و پوست (از نظر وجود اِدم، آنمي و بثورات پوستي)، معاینه‌ی دهان و دندان، شنيدن صدای قلب جنين؛
-    انجام آزمایش‌ها جهت بررسی‌های تکمیلی: سونوگرافی در هفته‌ی 16 تا 18 بارداری (ترجيحاً هفته ی 18 بارداری)، پيشنهاد برای آزمایش Quadruple در هفته های 15 تا 20 بارداری برای تشخيص سندرم داون و نقص لوله‌ی عصبي؛
-    آموزش و مشاوره : بهداشت فردی، دهان و دندان، تغذیه در بارداری، مکمل‌های دارویي، علائم خطر، شکایت‌های شایع، شيردهي، عدم مصرف مواد مخدر، داروی مخدر، سيگار و دخانيات، الکل، توصيه به شركت در كلاس آمادگي زایمان، تاریخ مراجعه‌ی بعدی؛
-    مکمل دارویی: (بارداری، شروع هفته‌ی 16 بارداری آهن (60 ميلي‌گرم) و مولتي‌ویتامين روزانه یک قرص تا پایان بارداری و ادامه‌ی اسيدفوليک  ؛
-    ايمن‌سازي: توأم و واكسن آنفلوآنزا (در صورت نیاز).


مراقبت سوم (هفته‌ی 26 تا 30)

-    مصاحبه و تشكيل يا بررسي پرونده: بررسي پرونده و آشنایي با وضعيت مادر، علائم خطر، شکایت‌های شایع (با تأكيد بر سر درد، تنگي نفس همراه با سرفه و  خلط)، تعيين سن بارداری، اختلالات رواني، همسرآزاری، مصرف مکمل‌ها و گروه‌های غذایي، حركت جنين، تروما، علائم PTL؛
-    معاينه‌ی باليني: بررسي از نظر اِدم، آنمي، بثورات پوستي، شنيدن صدای قلب جنين و لمس حركت جنين، رشد جنين، اندازه‌گيری وزن، ترسيم منحني وزن‌گيری، علائم حياتي، ارتفاع رحم، حال عمومي، معاینه‌ی دهان و دندان؛
-     آزمايش‌ها يا بررسي‌هاي تكميلي:   CBC و نوبت دوم كومبس غير مستقيم در مادر RH منفی با همسر RH مثبت؛
-    آموزش و مشاوره: علائم خطر، شکایت‌های شایع، تغذیه، مکمل‌های دارویي، بهداشت فردی، دهان و دندان، شيردهي، توصيه به شركت در كلاس آمادگی زایمان، عدم مصرف خودسرانه‌ی دارو، مواد مخدر، سيگار و دخانيات، الکل، تاریخ مراجعه‌ی بعدی؛
-    مکمل دارویی: از شروع هفته‌ی 16 بارداری، آهن و مولتی‌ویتامین روزانه یک قرص تا پایان بارداری و ادامه‌ی اسیدفولیک؛
-    ايمن‌سازي: یک بار تزریق آمپول روگام (در صورت نياز) از هفته 28 تا 34 بارداری، توأم و واكسن آنفلوآنزا (در صورت نیاز).
 

مراقبت چهارم و پنجم (34 تا 31 هفته و 33 تا 35 هفته)

-      مصاحبه و تشكيل يا بررسي پرونده: بررسي پرونده و آشنایي با وضعيت مادر ، علائم خطر، شکایت‌های شایع (با تأكيد بر سردرد، تنگي نفس همراه با سرفه و خلط)، تعيين سن بارداری، توجه به تاریخ تقریبي زایمان، اختلالات رواني، همسرآزاری، مصرف مکمل‌ها و گروه‌های غذایي، حركت جنين، تروما، علائم PTL و PIH؛
-    معاينه‌ی باليني: بررسي از نظر اِدم، آنمي، بثورات پوستي، شنيدن صدای قلب جنين و لمس حركت جنين، رشد جنين، اندازه‌گيری وزن، ترسيم منحني وزن‌گيری، علائم حياتي، ارتفاع رحم، حال عمومي، معاینه‌ی شکم (لئوپولد)؛
-    آزمايش‌ها يا بررسي‌هاي تكميلي: سونوگرافی در هفته های 31 تا 34 بارداری (در صورت نیاز و بر اساس اندیکاسيون)؛
-    آموزش و مشاوره: علائم خطر، شکایت‌های شایع، بهداشت فردی، دهان و دندان، اشتغال و فعاليت، تغذیه، مکمل‌های دارویي، فواید زایمان طبيعي و ایمن، آمادگي و محل مناسب زایمان، شیردهی، تنظيم خانواده، مراقبت نوزاد، علائم خطر نوزاد، عدم مصرف مواد مخدر، سيگار، الکل، توصيه به شركت در كلاس آمادگي برای زایمان، تاریخ مراجعه‌ی بعدی؛
-    مكمل دارويي: از شروع هفته ی 16 بارداری، آهن و مولتي‌ویتامين روزانه یک قرص تا پایان بارداری و ادامه‌ی اسيدفوليک؛
-    ایمن‌سازی: توأم و واكسن آنفلوآنزا (در صورت نیاز)، یک بار تزریق آمپول رگام (در صورت نياز) از هفته‌ی 28 تا 34.
 

مراقبت ششم تا هشتم (هفته‌ی 38 تا 41 ؛ هر هفته يك مراقبت)

-    مصاحبه و تشكيل يا بررسي پرونده: بررسي پرونده و آشنایي با وضعيت مادر، علائم خطر، شکایت‌های شایع (با تأكيد بر سردرد، تنگي نفس همراه با سرفه و خلط)، تعيين سن بارداری، توجه به تاریخ تقریبي زایمان، اختلالات رواني، همسرآزاری، مصرف مکمل‌ها و گروه‌های غذایي، حركت جنين، تروما؛
-    معاينه باليني: بررسي از نظر اِدم، آنمي، بثورات پوستي، شنيدن صدای قلب جنين و لمس حركت جنين، رشد جنين، اندازه‌گيری وزن، ترسيم منحني وزن‌گيری، علائم حياتي، ارتفاع رحم، حال عمومي، معاینه‌ی شکم (لئوپولد)؛
-    آموزش و مشاوره: علائم خطر، شکایت‌های شایع، تغذیه در بارداری، مکمل‌های غذایي، بهداشت فردی، دهان و دندان، مسافرت، فعاليت جنسي، علائم زایماني، فواید زایمان ایمن، آمادگي برای زایمان و تعيين محل آن، شیردهی، تنظيم خانواده، مراقبت از نوزاد و علائم خطر نوزادی، تاریخ مراجعه‌ی بعدی؛
-    مكمل دارويي: از شروع هفته‌ی 16 بارداری، آهن و مولتي‌ویتامين روزانه یک قرص تا پایان بارداری و ادامه‌‌ی اسيدفوليک.

بارداری