×
حرکات جنین در بارداری

حرکات جنین در بارداری

حرکت، تکان خوردن و مشت و لگد زدن می تواند رشد یک موجود زنده درون شما را اثبات کند. اگرچه حرکات جنین ها با هم متفاوت است ولی می توان یک طیف گسترده از حالات عادی حرکات جنین را مشخص کرد تا شما بهتر بتوانید طبیعی یا غیر طبیعی بودن آن را تشخیص دهید.

حرکات جنین در سه ماهه اول

از چند روز اول لقاح و هفته های اول بارداری تا پایان ماه سوم انتظار احساس هر جنبش و حرکت جنین را نداریم. زیرا جنین شما بیش از حد کوچک است و حرکات آن توسط شما احساس نخواهد شد.

حرکات جنین در سه ماهه دوم

در سه ماه دوم ماه به ماه حرکات متفاوتی از جنین خود احساس خواهید کرد. به طور کلی بین 14 تا 26 هفته و به طور متوسط بین 18 تا 22 هفته بسته به اینکه بارداری چندم شماست یا اینکه جفت در کجای رحم قرار گرفته، می توانید اولین حرکت جنین خود را احساس کنید. توصیف احساس اولین حرکت سخت است ولی آنچه که واضح است لبخندی است که بر چهره شما با این احساس خواهد نشست. جنین نیز مانند سایر انسان ها دارای ریتم و الگوهای متفاوتی از فعالیت است پس سعی کنید حرکات آن را با جنین دیگران و یا بارداری های قبلی خود مقایسه نکنید. حرکات فعال جنین شما نشانه فعال بودن بیش از حد فرزند شما نیست. روزها حرکات و فعالیت شما می تواند باعث آرامش و به خواب رفتن جنین شود. همچنین مشغول شدن به کار و فعالیت تمرکز شما را از حرکات جنین بر می دارد، اما شب ها به علت تمرکز بیش تر حرکاتش را بهتر احساس خواهید کرد. بعد از یک میان وعده و افزایش قند خون جنین شما ممکن است انرژی بگیرد و بیش تر حرکت کند. عصبانیت شما و افزایش آدرنالین نیز می تواند همین اثر را بر جنین داشته باشد. در ماه چهارم بارداری برخی از مادران باردار به خصوص آن هایی که بارداری چندم خود را تجربه می کنند حرکت جنین را احساس خواهند کرد ولی بسیاری از مادران باردار برای چند هفته متوجه آن نخواهند شد و فقط ممکن است احساس اسپاسم عضلانی کنند. در ماه پنجم بارداری بسیاری از مادران باردار برای اولین بار حرکت جنین خود را حس می کنند. با قدرت گرفتن و رشد عضلات، جنین می تواند حرکات بیش تر را در رحم انجام دهد. در ماه ششم بارداری جنین می تواند حرکات سریع تری از خود نشان دهد و شما ممکن است متوجه الگوهایی از حرکت پای جنین خود شوید.

حرکات جنین در سه ماهه سوم

از این زمان به بعد کم کم جا برای جنین در رحم شروع به تنگ شدن می کند و شما می توانید هر روز انتظار احساس فعالیت جنین خود را داشته باشید. متخصص یا ماما شمارش ضربات و حرکات جنین را از هفته 28 بارداری به بعد برای بررسی وضعیت جنین از شما می خواهد. برای این کار زمان بگیرید و شروع به شمارش حرکات کنید. هر وقت دهمین حرکت را احساس کردید دوباره به ساعت نگاه کنید. ده حرکت در یک ساعت یا کمتر طبیعی است. البته ممکن است این زمان گاهی اوقات طولانی تر شود. در صورتی که حرکات کافی احساس نکردید یک میان وعده یا آب میوه بخورید و این بار به پهلو دراز بکشید و با تمرکز بیش تر به حرکات دقت کنید، اگر بیش از دو ساعت برای حس ده حرکت، زمان گذشت برای ارزیابی بیش تر سریع به پزشک مراجعه کنید.

با نزدیک شدن به زمان زایمان شمارش حرکات مهم تر می شود. در ماه هفتم بارداری، جنین هنوز جا برای مشت و لگد زدن دارد.  وحتی کمی محکم تر از قبل این کار را خواهد کرد. جنین ممکن است سکسکه کند که کاملا طبیعی است و مشکل و ناراحتی برای جنین به وجود نمی آورد. درماه هشتم کم کم جا برای جنین تنگ می شود و جز حرکات کوچک زانو و آرنج حرکت دیگری برایش آسان نیست. با تغییر موقعیت خود می توانید به جابه جایی جنین کمک کنید. گاهی ممکن است دست یا پای جنین را از روی شکم ببینید. در ماه نهم اندازه، قد و وزن جنین کامل می شود و فضای رحم برای جنین روز به روز تنگ تر از قبل خواهد شد و جنین سعی می کند به سمت دهانه رحم و راه خروجی حرکت کند.

کاهش حرکت جنین

آگاهی از حرکات جنین بسیار مهم است. در طول بارداری ممکن است تغییراتی در حرکات جنین احساس کنید که در بیشتر موارد کاملا طبیعی است. این حرکات شامل موارد زیر می شود:

  • بعد از رابطه جنسی: انقباضات رحمی ریتمیک بعد از ارگاسم اغلب جنین را آرام و به خواب می برد در برخی جنین ها نیز منجر به فعال تر شدن می شود. در هر صورت، این تغییرات طبیعی و سالم هستند.

  • در سه ماهه دوم: ممکن است به طور منظم حرکات جنین خود را احساس نکنید اگر چند ساعت، یک یا دو روز حرکتی حس نکردید نگران و عصبی نشوید به علت کوچکی جنین ممکن است حرکات را به خوبی حس نکنید.
  • در سه ماهه سوم: جنین در این دوره یک چرخه نسبتا منظم خواب و بیداری پیدا می کند. گاهی اوقات یک وقفه در فعالیت فقط به معنی خواب عمیق جنین است ولی با این حال باید محتاط باشید و تعداد حرکات جنین را چند بار در روز بشمارید و در صورت کاهش به پزشک مراجعه کنید.
bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید