×
توده‌های کوچک غیرسرطانی پستان

توده‌های کوچک غیرسرطانی پستان

به تغییرات بافت سینه که به صورت ناصاف یا توده‌های کوچک غیر‌سرطانی و یا کیست‌های پستان مشاهده می‌شوند و می‌توانند در یک یا هر دو سینه مشاهده شوند، فیبروکیستیک پستان (Fibrocystic breasts) می‌گویند. تغییرات فیبروکیستیک پستان اغلب در زنان 20 تا 50 ساله بروز می‌کند و خانم‌های یائسه به ندرت این تغییرات را تجربه می‌کنند مگر اینکه تحت درمان با هورمون قرار گیرند.

فیبروکیستیک پستان از جمله تغییرات شایعی است که حدود نیمی از زنان، آن را تجربه می‌کنند. به طوری که متخصصان به جای اصطلاح بیماری‌های فیبروکیستیک پستان از فیبروکیستیک پستان و یا تغییرات فیبروکیستیک پستان استفاده می‌کنند. تغییرات پستان به صورت فیبروکیستیک، طبیعی است. اگر چه ابتلا به فیبروکیستیک پستان در بسیاری از زنان بدون علائم بیرونی است، اما برخی، درد در سینه، حساسیت به لمس، توده‌های ریز به‌خصوص در بالا و قسمت بیرونی سینه، ترشح سبز یا قهوه‌ای تیره‌رنگ از نوک پستان که بدون فشار از نوک سینه خارج می‌شود، تغییرات مشابه در هر دو پستان، افزایش درد پستان و یا توده در وسط چرخه قاعدگی (در زمان تخمک‌ گذاری) را تجربه می‌کنند. این علائم بیشتر، قبل از دوران قاعدگی بروز می‌کند.

علت بروز تغییرات فیبروکیستیک پستان به طور دقیق مشخص نشده است، اما کارشناسان حدس می زنند که هورمون‌های تولید مثلی به ویژه استروژن در ایجاد آنها نقش دارند. ابتلا به فیبروکیستیک پستان، خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش نمی‌دهد.

بهترین روش برای تشخیص فیبروکیستیک پستان لمس فیزیکی با دست توسط خود فرد است. به طور قراردادی سینه را به چهار تقسیم می‌کنند که در اکثر موارد، این توده‌های متحرک در ربع بالایی به سمت بیرون سینه یافت می‌شوند. اما زمانی که پستان خیلی فیبروکیستیک باشد معاینه توسط دست مشکل است. در این صورت تشخیص توسط معاینه پزشک، ماموگرافی، سونوگرافی، آسپیراسیون با سوزن ظریف و یا بیوپسی سینه صورت می‌گیرد.

حداقل سالی یک بار معاینه پستان توسط پزشک توصیه می‌شود و در صورت داشتن سابقه‌ی فامیلی برای این تغییرات، معاینه با فواصل کم‌تر نیز توصیه می‌شود.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید